EOS ITech - Products & Services
Добре дојдовте во EOS ITECH

Напредни решенија
за потребата на
Групацијата

Развој на производи

Колекто + 


ИТ инфраструктура

Соработка 

IT Core

Управување со податоци

Инженеринг на податоци 

Анализа на податоци 


Што е Колекто +

Апликација базирана на JAVA која се користи во оперативното работење на EOS

Колекто Плус претставува понапредна верзија на Колекто заснована на нови технологии и на современа архитектура. Претставува модуларен пристап со рефакторирање и рафинирање на функционалности од Колекто. Сепак, сѐ уште ѝ треба Колекто и НЕ Е НОВ систем.

По што се разликува во однос на Колекто?

Главни разлики

Колекто
Колекто +
Детали
Пристап
Колекто
Монолитен
Колекто +
Модуларен
Детали
Модулите овозможуваат поголема флексибилност во додавањето нови функционалности
Надградливост
Колекто
Локален
Колекто +
Централен
Детали
Само едно ажурирање за на пр. ИТ безбедност, ГДПР
Развоен пристап
Колекто
Водопад
Колекто +
Агилен
Детали
Во моментов 4-неделни спринтови за воведување на нови функционалности
Технологија
Колекто
Стар (како PL/SQL, бизнис логика во база на податоци)
Колекто +
Нов и модерен (како Angular, SpringBoot, Kafka)
Детали
Слично на FX (e.g. машина за работен тек и одлучување)
Интерфејси
Колекто
Индивидуален
Колекто +
Стандарден
Детали
Обезбедува концепт на „приклучи и пушти“
Поддршка
Колекто
Интензивен
Колекто +
Редуциран
Детали
Поради општото сфаќање и технологијата
Соработка
Колекто
Тешко
Колекто +
Полесно
Детали
Поради општите принципи и усогласувањето на технологијата и бизнисот
Our Stack
IT инфраструктура и бизнис анализа и анализа на податоци – услуги на EOS ITECH што им ги нудиме на клиентите